คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.62 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน (วิทยาเขตสงขลา) ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการนิสิตฝึกงาน : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน (วิทยาเขตสงขลา) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ระเบียบแนวทางและข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตฝึกงาน ณ อาคารเรียน 17 ห้อง 17302 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา