คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 14 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เชิญเป็นวิยากรบรรยาย
 
     

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา และอาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เชิญเป็นวิยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน” ให้แก่ผู้นำชุมชนเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับภูมิภาค ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับภูมิภาค ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา