คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 11 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬาลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
 
     

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬาลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองอธิบดีภาค 9 ท่านชัยยุทธ วัชรานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา