คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมวันเด็ก
 
     

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สโมสรนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สถาบันทักษิณคดีสงขลา