คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหลักสูตร"กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ "
 
     
 

วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดโครงการหลักสูตร"กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ " โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา