คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อสวัสดีใหม่
 
     

วันที่ 22 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อสวัสดีใหม่ ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา