คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการการรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ
 
     

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.00 น. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการการรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา