คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 
     

นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะรับทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน สามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 (วิทยาเขตสงขล) และสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตึกโดม(วิทยาเขตพัทลุง) ครับ

โหลดเอกสารขอรับทุนได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1PfTH7CVJ2r21Pro0O4LRKPL8jgTKWMhN/view?usp=sharing

กรอกข้อมูลเสร็จสามารถพิมพ์ส่งที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขต 
วันและเวลาในการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง