คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ม.ค.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อขอพรปีใหม่จากท่านเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จ. สงขลา
 
     

วันที่ 14 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อขอพรปีใหม่จากท่านเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จ. สงขลา