คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.61 ถึงวันที่ 18 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา วิธีพิจารณาความอาญา1อ.สัตยา อรุณธารี วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 17403
 
     
รายละเอียด : โหลดเอกสาร