คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 5 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการบรรยาย วิชากฎหมายปกครอง1 อ.อำพน เจริญชีวินทร์ วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 17403 เวลา 9.00 - 16.00