คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.61 ถึงวันที่ 5 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักสิทธิเพื่อปวงชน KALAM RAKYAT รุ่นที่ 3
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักสิทธิเพื่อปวงชน KALAM RAKYAT รุ่นที่ 3 จัดโดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ขยายเวลาการรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2561