คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.61 ถึงวันที่ 6 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งดบรรยายวิชาตั๋วเงินงดบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย
 
     
งดบรรยายวิชาตั๋วเงิน กลุ่ม 1 วันพฤหัสที่ 6 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น และกำหนดสอนชดเชย วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา  13.00-16.00 น.ห้อง 15403

งดบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย กลุ่ม 2 ในวันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 เรียนเวลา 16.30-18.30 ชดเชยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง